Animace a video

Na kroužku Animace a video se účastníci seznámení s aplikacemi jako jsou např. iMovie, StopMotion nebo GreenScreen. Během kroužku se děti naučí ovládat jednotlivé aplikace, se kterými budou následně tvořit vlastní krátká videa/animace. Vyzkouší si techniku kompozice dvou obrazových vrstev do výsledného obrazu – klíčování. Cílem kroužku je prostřednictvím těchto aplikací rozvíjet u dětí kreativitu a vlastní potenciál.

Doporučený věk: 5. - 7. třída
Každý čtvrtek od 18:00 do 19:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!Co se účastníci naučí?

  • základy práce se zeleným pozadím a technikou klíčování
  • rozvíjet vlastní představivost a kreativitu
  • základy práce při tvorbě videa/animace

LektorZuzana Lišková


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

19.09.2019 – 11.06.2020
Obsazeno

Fotogalerie