MS Excel - pokročilí

Kurz pro rozšíření znalostí základního kurzu MS Excel 2010. Účastníci kurzu by měli znát základní operace, pohyb v prostředí MS Excel 2010 a práce na PC. Základními operacemi se myslí: znalost názvosloví a prostředí, formátování písma, formátování buněk, práci se zobrazením a lehká orientace ve výpočtech.

Každé pondělí od 17:00 do 18:30 Co se účastníci naučí?

  •  práci s tabulkou
  • složitější vzorce
  • práce s grafy
  • kontingenční tabulky
  • práce s databází v Excelu.

LektorPavel Dufek


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

06.01.2020 – 24.02.2020
Přihlášení po domluvě

Fotogalerie