Postav vesmírnou loď

V rámci kroužku budou děti pracovat na vesmírné lodi (tím je myšlen ovládací pult, který bude obohacen o LED diody, tlačítka, přepínače, popřípadě senzory). Cílem kroužku bude seznámit a dál rozvíjet znalosti dětí s platformou Arduino, základními elektrotechnickými součástkami a následně vytvořit kompletní celek včetně uživatelského rozhraní. Výrobek si děti na konci roku odnášejí domů.

Doporučený věk: 6. - 9. třída
Každou středu od 18:00 do 19:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!Co se účastníci naučí?

  •  pracovat s platformou Arduino
  • programovat textově
  • rozpoznávat a vhodně aplikovat jednotlivé elektrotechnické součástky

LektorDominik Frolík


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

02.10.2019 – 10.06.2020
Přihlášení po domluvě

Fotogalerie