CAD pro děti

Obsah kroužku pokrývá nejdůležitější znalosti v oblasti  dvojrozměrného a trojrozměrného modelování od kreslení jednoduchých čar až po tvoření těles v programu pro 3D modelování. V rámci kroužku si účastníci budou moci některé své modely vytisknout na 3D tiskárně a odnést domů a zároveň se dozví, z jakých materiálů je možné tisknout, jaké mají materiály vlastnosti a na jakém principu vlastně 3D tiskárna funguje.

Doporučený věk: 5. - 9. třída
Každou středu od 18:00 do 19:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!Co se účastníci naučí?

  • vytvořit výkres, orientovat se ve výkresu
  • vytvářet složitější 3D modely
  • používat 3D tiskárnu

LektorMarek Schinabek


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

18.09.2019 – 10.06.2020
Obsazeno

Fotogalerie