Programování ve Scratchi

Kroužek Programování ve Scratchi seznámí účastníky s jazykem přírody - algoritmickým myšlením. Děti se zde naučí rozkládat složité problémy na jednodušší části, které pak mohou řešit a dopracovat se tak k žádanému cíli. V přívětivém programovacím prostředí Scratch se zábavnou formou učí řešit dané problémy, ale i je různě modifikovat. Tento přístup poté využijí nejen ve světě počítačů, ale i v jiných oblastech života. V rámci kroužku budou programovat různé animace, hry a příběhy.

Doporučený věk: 5. - 9. třída
Každé úterý od 16:00 do 17:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!Co se účastníci naučí?

  • blokově programovat ve Scratchi
  • rozvíjet logické myšlení, algoritmizaci, kreativní řešení problému
  • analyzovat svoji práci, hledat různá řešení problémů

LektorFilip Schinabek


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

17.09.2019 – 09.06.2020
Přihlášení po domluvě

Fotogalerie