Programování s Martinou

Kroužek navazuje na Programování mikropočítačů pro nejmenší. Na kroužku budou děti pokračovat v rozvíjení algoritmického myšlení při programování micro:bitů. Seznámí se s roboty mBoty a sadou SAM Labs. Důraz je kladen pochopení principů algoritmizace a to prostřednictvím hravého tvoření na různých projektech. Děti se blíže seznámí s různými senzory a možnostmi jejich využití.

Doporučený věk: 3. - 5. třída
Každou středu od 16:00 do 17:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!Co se účastníci naučí?

  • základy programování
  • pracovat se senzory a jejich funkcemi
  • dále rozvíjet logické myšlení, algoritmizaci, kreativní řešení problémů, přemýšlení v souvislostech s napojením na reálný svět kolem nás

LektorMartina Jedličková


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

18.09.2019 – 10.06.2020
Obsazeno

Fotogalerie