Malý zvědavec

Kroužek je určen dětem, které se nechtějí věnovat pouze jedné technologii, ale rádi by zkusily co nejvíc z toho, co Centrum robotiky nabízí. Pro ně jsme připravili kroužek zaměřený na různé technologie. Děti se tak seznámí s roboty a vyzkouší si je programovat. Dále získají základy tvorby a úpravy fotografie a filmu. Vyzkouší si některé pokusy z oblasti přírodních věd a budou navrhovat a tisknout 3D modely. Postaví jednoduchá elektrická zařízení a modely.

Doporučený věk: 2. - 7. třída
Každý čtvrtek od 18:00 do 19:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!Co se účastníci naučí?

  • základy programování
  • tvořit a upravovat fotografie a videa
  • porozumět jevům z oblasti přírodních věd
  • navrhovat 3D modely, základy 3D tisku

Lektorrůzní


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

19.09.2019 – 11.06.2020
Obsazeno

Fotogalerie