Robotika hravě

Na kroužku se účastníci seznámí se základy robotiky a blokového programování. Prostřednictvím hry a robotů u dětí rozvíjíme algoritmické myšlení, kreativitu, schopnost řešit problém, prostorovou představivost a logické uvažování. Technologie pro nás představují cestu k dosažení určitého cíle a to hravou a zábavnou formou. Kroužek je určen jak pro děti, které zatím žádné zkušenosti nemají, tak pro ty, které je mají.

Doporučený věk: 2. - 4. třída
Každé pondělí od 18:00 do 19:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!Co se účastníci naučí?

  • základy programování
  • seznámí se základními senzory a pochopí jejich využití v běžném světě
  • rozvíjet logické myšlení, algoritmizaci, kreativní řešení problému,
    přemýšlení v souvislostech s napojením na reálný svět kolem nás

LektorTereza Beránková


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

16.09.2019 – 08.06.2020
Obsazeno

Fotogalerie