CAD pro děti

V rámci kroužku si účastníci budou moci některé své modely vytisknout na 3D tiskárně a odnést domů a zároveň se dozví, z jakých materiálů je možné tisknout, jaké mají materiály vlastnosti a na jakém principu vlastně 3D tiskárna funguje.

Co se děti na kroužku naučí?

  • vytvořit výkres, orientovat se ve výkresu
  • vytvářet složitější 3D modely
  • používat 3D tiskárnu

 

Na fotografie z kroužku se můžete podívat ZDE.

 

Věk: 5. - 9. třída
Každou středu od 16,00 do 17,30
V době prázdnin se kroužek nekoná!Co se účastníci naučí?

LektorMichal Randa


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

26.09.2018 – 12.06.2019
Přihlášení po domluvě