Robotika pro nejmenší - pokročilí

Navážeme na znalost jednotlivých příkazů, získaných v předchozím roce a budeme je dále rozvíjet. Na kroužku dětem předkládáme problémové úkoly, které musí řešit. Tím se učí hledat různé cesty k řešení daného problému, pohlížet na překážky z různých úhlů, hodnotit danou situaci a zvažovat nejlepší možná řešení. Zároveň tím u dětí rozvíjíme logické uvažování, prostorovou představivost, schopnost řešit problémy, kreativitu a algoritmické myšlení. S jednotlivými činnostmi a aktivitami se snažíme navázat na znalosti a dovednosti získané ve škole.

Co se děti na kroužku naučí?

  • základy programování a ovládání robota, základní principy práce s robotem
  • základy logického myšlení, algoritmizace, kreativního řešení problému
  • samostatné rozhodování

 

Na fotografie z kroužku se můžete podívat ZDE.

 

Věk: 1. - 3. třída
Každý čtvrtek od 16,00 do 17,30
V době prázdnin se kroužek nekoná!Co se účastníci naučí?

LektorMarek Schinabek


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

27.09.2018 – 13.06.2019
Obsazeno