Robotika pro nejmenší I

 V kroužku využíváme aplikace a programy pro blokové (grafické) programování, které je určeno i začínajícím čtenářům. Děti se během hravého programu učí, jakým způsobem se robot pohybuje, rozhoduje a jak je mu potřeba zadávat příkazy. Tím u dětí rozvíjíme logické myšlení, prostorovou představivost, schopnost řešit problém, kreativitu a rozvoj algoritmizace. Zároveň rozvíjíme jejich školní znalosti a dovednosti.

Co se děti na kroužku naučí?

  • základy programování a ovládání robota, základní principy práce s robotem
  • základy logického myšlení, algoritmizace, kreativního řešení problému
  • samostatné rozhodování

 

Na fotografie z kroužku se můžete podívat ZDE.

 

Věk: 1. třída
Každé úterý od 18,00 do 19,30
V době prázdnin se kroužek nekoná!Co se účastníci naučí?

LektorVlaďka Hanzlíková


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

25.09.2018 – 11.06.2019
Obsazeno