Letní dílna v Centru robotiky inspirovala téměř 50 učitelůNový Rámcový vzdělávací program přináší velké změny do výuky. Informatické myšlení a digitální kompetence jsou pojmy, které otevírají mnoho pedagogických diskuzí. A nejen proto plzeňské městské Centrum robotiky letos v červenci připravilo již třetí ročník letní dílny pro pedagogické pracovníky základních škol. Ten se uskutečnil ve dnech 24.-27. 7. 2023.

Účastníky v pondělí v Centru robotiky přivítala Martina Ceková, ředitelka Centra robotiky společně s vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně Dagmar Škrlantovou. Dále následovala úvodní přednáška Luďka Hrnčíře a seznamovací workshopy.

Letošní dílna se nesla v duchu šifer a luštění. Toto téma bylo pedagogům odkryto při úvodním povídání Martiny Cekové a následné přednášce Luďka Hrnčíře z organizace Cryptomania. Letní dílny se v letošním roce zúčastnilo celkem 47 učitelů z různých základních škol a krajů České republiky. Lektoři z Centra robotiky pro ně připravili aktivity, během nichž se učitelé seznámili s velkým množstvím robotů, online nástrojů, aplikací, a hlavně jejich praktickým využitím ve výuce. Učitelé byli rozděleni do tří skupin, a to učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé všech předmětů 2. stupně ZŠ a učitelé informatiky na 2. stupni ZŠ. Všechny tři týmy měly stejný úkol, a to najít ztracenou třídní knihu. Během každého workshopu účastníci luštili a plnili zadané úkoly. Díky tomu měli možnost získat indicie, které jim pomohly třídní knihy najít.

A jak se líbilo samotným účastníkům?

„Chtěla bych ještě jednou poděkovat za krásné dny a za vše, co jsem se naučila a objevila, za nové kontakty, zkušenosti. Vždy jsem chodila do Centra robotiky ráda na kurzy, teď budu chodit ještě raději.“

„Touto cestou bych chtěla ještě jednou poděkovat za příjemně strávené výukové prázdniny. Letní dílna předčila moje očekávání, vše bylo zaměřené prakticky, líbilo se mi i možné propojení s výukou na 1. stupni. Jsem si jistá, že každý z nás našel mnoho námětů a inspirace do výuky, které zařadí do vyučování.“

„Letos jsem se zúčastnila dílny poprvé a byla jsem naprosto nadšená. Odnáším si krásné zážitky a především neskutečné množství inspirace do výuky! Patří Vám všem obrovský dík!“

„Moc děkuji za příjemně prožité 4 dny, během nichž jsem se seznámila s mnohými aplikacemi, které se mi opravdu hodí pro vyučování.“

„Moc děkuji za krásný zážitek a těším se na další ročník.“

Účastníci se během čtyř dnů podívali na čtyři oblasti nové informatiky, rozvoj digitální kompetence prostřednictvím aplikací a nástrojů, robotické pomůcky, využití umělé inteligence ve výuce a také navštívili technologický park TechTower.

„Cílem letní dílny bylo účastníky inspirovat, motivovat, předat jim nové znalosti, dovednosti a zkušenosti a hlavně jim ukázat, že se nemusí změn ohledně rámcového vzdělávacího programu bát, ale naopak je využít pro kvalitu své výuky. Stejně tak jsme ale cílili na to, aby si u nás pedagogové odpočinuli a užili si čtyři příjemné dny,“ konstatovala Martina Ceková, ředitelka Centra robotiky v Plzni.Publikováno dne 30.07.2023