Červnové finále Robosoutěže 2023 je za námiV neděli 11. 6. proběhlo finále Robosoutěže 2023 v rámci Maker Fair Prague na pražském Výstavišti v Křižíkových pavilonech. Soutěž byla určena žákům 2. stupně ZŠ a odpovídajícím třídám víceletých gymnázií. Konala se pod záštitou Fakulty eletkrotechnické ČVUT v Praze a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Zadání letošní soutěžní úlohy bylo Ping-pong. A jak se dalo čekat, pingpongové míčky v ní měly své čestné místo. Cílem úlohy bylo sestavit a naprogramovat robota tak, aby v časovém limitu 90 s samostatně bez jakékoliv další pomoci (ovládání robota pomocí hlasu, bluetooth apod.) přemístil a případně roztřídil co nejvíce barevných pingpongových míčků rozmístěných na soutěžní ploše do předem definovaných úložišť. Průběh spočíval ve vzájemném zápase dvou robotů na symetricky rozděleném hracím plánu. O vítězství rozhodoval počet bodů.

Finále předcházela semifinálová kola, která proběhla 26.–28. 4. 2023 v Praze na Fakultě elektrotechnické v Zengerově posluchárně na Karlově náměstí. Celkem se soutěže zúčastnilo 118 týmů. Každý den v průměru soutěžilo zhruba 40 týmů. Kluci z Centra robotiky z kroužku Inteligentní lego roboti – pokročilí v semifinále vybojovali 1. místo, a tak postoupili do finále, které proběhlo 11. 6. 2023.

A jak finále proběhlo?

Jednou větou, jinak, než jsme čekali. Avšak pojďme to vzít pěkně od začátku. Jakmile jsme před desátou hodinou dorazili do Křižíkových pavilonů a zaregistrovali jsme se, tak se kluci pustili do testování robota. Hned po první jízdě zjistili, že během tréninku na kroužku v Centru robotiky přehodili vyšší a nižší úložiště, takže museli na místě program upravit.

V prvních třech kolech bylo za cíl nasbírat co nejvyšší počet bodů, který následně určil pořadí v pavoukovi – schématický zápis jednotlivých soubojů. První a druhá jízda se chlapcům příliš nevydařila, ve třetí měli již program doladěný a nasbírali s robotem o dvacet bodů více než ve druhém kole.

Po prvních třech jízdách následoval první souboj, ve kterém tým CRoomba poměřil síly s týmem [nikdo]. Hned v prvním souboji chlapce zradil program, který nereagoval zcela správně a robot se zasekl. Zde byla další šance s programem dále pracovat. Kluci nakonec program částečně doladili a upravili i konstrukci robota, aby zvýšili šanci na vítězství. I přesto všechno se jízda bodově nezdařila. 

Pro chlapce to bylo do jisté míry zklamání, ale zároveň byli za zkušenosti, které jim finále přineslo, vděční. V příštím školním roce mají v plánu s nově nabytými zkušenostmi a znalostmi pracovat. Lektor s chlapci po soutěži reflektoval průběh finále, co jim přineslo, kde spočívala úskalí, co by mohli v příštím roce změnit, na co se zaměřit, co fungovalo, co nefungovalo apod.

Děkujeme chlapcům za reprezentaci a lektorovi Dominikovi za přípravu dětí na soutěž. Chlapci si z Prahy přivezli krásné 13. místo ze 118 týmů a my jsme na ně patřičně hrdí.

Tým Centra robotikyPublikováno dne 29.06.2023