Soutěž Animuj! již podruhéMáme radost, že jsme mohli uskutečnit již druhý ročník soutěže pro ZŠ s názvem Animuj! Celkem jsme obdrželi 10 prací od 22 žáků. 
A jaké bylo téma? Dobrý skutek běžného dne a JÁ. Všichni se shodneme, že dobrých skutků není nikdy dost. Navíc naše soutěž je ideální příležitostí, kdy pedagog může propojit předmět informatika s osobnostně sociální výchovou. Pokud by toto téma přineslo chvíli, kdy se s dětmi zamyslíme nad dobrými skutky, tak nám to dává smysl a je to pro nás důležité. 
Jistě Vás zajímá, jaké dobré skutky si žáci zvolili ke zpracování. My jsme také byli zvědaví. Odevzdané práce nesly názvy Dopravní nehoda, První pomoc, Splašený kůň, Ztracené peníze, Fair Play, Záchrana kočičky apod
V hodnocení jsme se zaměřili nejen na obsahovou část (zvolený příběh, předání myšlenky), ale také na editorské úpravy a grafiku (střih, titulky, zvukové efekty a v neposlední řadě i originalitu). Všechny obdržené práce budou začátkem měsíce června zveřejněny na  Youtube kanálu Centra robotiky, můžete se tedy podívat sami, jak to dětem šlo. 
Děkujeme pedagogům z Bolevecké ZŠ a 2. ZŠ, že se s dětmi pouštějí do animace, která je náročnější na čas, digitální kompetence, ale i vedení dětí. Zároveň i téma samo o sobě napovídá, že na úplném začátku proběhne brainstorming, možná diskuze a to je pro nás také důležité. Děti jsou tak po celou dobu aktivní. Dostávají se do situací, kdy řeší různé problémy, ať už komunikační, stylizační či jakékoliv jiné, díky čemuž zároveň rozvíjejí svoji osobnost. 
Jedním slovem D Ě K U J E M E.


Publikováno dne 23.05.2023