Finále soutěže Škrábej, kotě! – Programovací kategorieV pátek dne 14. 4. proběhlo finále 5. ročníku soutěže Škrábej, kotě! Soutěž se věnuje v dnešní době důležitému tématu, a to bezpečnému chování na internetu. Internet je přístupný všem, tedy i dětem. Má to své výhody a nevýhody. Pro nás je důležité zamyšlení nad tím, co můžeme ovlivnit my, jako dospělí, pedagogové a rodiče. A jelikož víme, že odříznout dítě od internetu, kde má přístup k obrovskému množství informací, není ta správná cesta. Naopak obrnit se trpělivostí, svěřit dítěti důvěru, ukazovat mu, jak čas na internetu může smysluplně využít ke vzdělávání, komunikaci či zábavě. Zároveň ho nestrašit, ale informovat, že s internetem jsou spjatá i určitá rizika, takže být obezřetný je zcela na místě.

Úkolem pedagogů bylo projít si s dětmi téma bezpečnosti na internetu. Diskutovat s nimi, nechat je vyhledávat informace, tvořit si názor, vymýšlet reakce na určité situace a zkrátka téma celkově obsáhnout. Jakmile měli žáci již konkrétnější představu, mohli si zvolit, jakým způsobem téma zpracují – programově či výtvarně.

Letos se do programovací části zapojilo 6 plzeňských škol a obdrželi jsme celkem 35 programovacích prací. Tímto děkujeme zapojeným pedagogům, kteří se s žáky této tematice věnovali a připravili je na soutěž. Dále děkujeme žákům, jejichž práce jsou rok od roku propracovanější jak obsahově, graficky, tak programově. Rodiče, Vám děkujeme, že jste si udělali čas a přišli děti podpořit. A jak to nakonec v programování dopadlo?

Na 1. stupni ZŠ se v programovací kategorii žáci umístili následovně:                                                                                                            

  1. místo – Ellen C. (11. ZŠ)
  2. místo – Michal N. (Bolevecká ZŠ)
  3. místo – Ema K. (21. ZŠ)                                                                                                                                                                       

Na 2. stupni ZŠ se v programovací kategorii žáci umístili následovně:                                                                                                                                            

  1. místo – Maxmilian J. (11. ZŠ)
  2. místo – Matěj P. (33. ZŠ)
  3. místo – Lucie H. (11. ZŠ)                                                                                                                                                                       

Děkujeme všem!                                                                                                                                            

Publikováno dne 21.04.2023