π Day v Centru robotikyV Centru robotiky proběhl již podruhé π Day. π Day je den pro veřejnost, během kterého jsme nabídli celkem 11 workshopů, které byly zaměřené na předměty STEM. STEM je koncept zaměřený na čtyři obory – Science, Technology, Engineering, Mathematics. Tyto obory není nutné vyučovat odděleně. Naopak. Jsou si tak blízké, že je výhodné využívat jejich mezipředmětových vztahů.

Pro výuku těchto oborů je více než vhodné aplikovat badatelsky orientovanou výuku, díky které si děti stanovují své hypotézy, které si vlastním bádáním potvrdí nebo vyvrátí. Následně pak mohou porozumět reálnému světu lépe. Tento den se po celém světě slaví 14. března na počest významné matematické konstanty značené π a nazývané Ludolfovo číslo (3,14). My jsme si pro naší letošní oslavu v Centru robotiky vybrali sobotu 11. března.

A co u nás mohli kluci a holky letos zažít?

Říká se, že matematika je matkou všech věd. Ani u nás tedy nesmí chybět. A proto se hned jeden z prvních workshopů věnoval matematice. Během workshopu děti využívaly robota Photona, pastelky a barevné papíry.  Účastníci dalšího workshopu si vyzkoušeli práci s hydrogelem. Díky vlastnímu testování zjistili, jaké má tento polymer vlastnosti a kde všude je možné ho využít. Během workshopu Don´t touch si účastníci odnesli svůj vlastní výrobek – hru, která je postavena na principu zapojení elektrického obvodu s využitím LED a zdroje. Poslední workshop prvního kola se věnoval včelám, jejich komunikaci a jejich vývoji. Děti pomocí aplikace v tabletu vytvořily animace, které ukázaly vývoj včely a domů si odnesly svíčku, kterou si vytvořily z včelího vosku.

V druhém kole workshopů byly v jedné dílně hlavním pomocníkem termokamery a hlavním tématem tepelná energie. Chlapci diskutovali nad různými otázkami, které si následně zodpověděli pomocí vlastního bádání. Ke konci tohoto workshopu navštívili jiný workshop, kde předmětem zájmu účastníků byla termoska a princip jejího fungování. Účastníci si v malých skupinách své vlastní termosky vyrobili. Skleněné kádinky obalili různými materiály. K dispozici měli alobal, papír, igelit, bublinkovou fólii a mnoho dalšího. Ve skupinkách diskutovali nad tím, jaké řešení zvolit, aby jejich termoska udržela teplou vodu co nejdéle. Následně své termosky a teplotu vody ověřili pomocí senzoru teploty PASCO. Chlapci s termokamerami jim jejich měření zkontrolovali. Síla, rovnoměrný přímočarý pohyb, zrychlení. Takové pojmy zněly na workshopu Newton v praxi. Zde si děti vyrobily svá vlastní vozítka, díky kterým si ověřovaly konkrétní fyzikální zákony. Na poslední dílně druhého kola se účastníci přesunuli z Centra robotiky do přírody. Někteří jeli k moři, jiní šli do lesa. Ale pouze za pomoci zeleného plátna a nástroje pro klíčování pozadí.

V odpolední části bylo na výběr ze tří workshopů. Prvním z nich byl znovu workshop s termokamerami. V druhém workshopu se děti dozvěděly mnoho informací ze života včel, vyrobily si svíčku z včelího vosku a ochutnaly med. V rámci poslední dílny se i přes nepřízeň počasí účastníci přesunuli na chvíli ven, kde si pořídili fotografie přírodnin, které následně upravili v počítači. Své výtvory si odnesli na památku domů.

Den se vydařil, workshopů se zúčastnilo 97 dětí a několik rodičů. A my už se těšíme na příští rok a další oslavu mezinárodního dne π.

 Publikováno dne 13.03.2023