Návštěva v Centru robotiky metodickou skupinou DigiOMS Smart Plzeň 2023Dne 22. 2. 2023 navštívila Centrum robotiky výjezdní odborná metodická skupina DigiOMS Smart Plzeň 2023 v čele s panem RNDr. Mgr. Pavlem Pešatem, Ph. D., metodikem pro digitální gramotnost projektu IKAP ÚK. Skupina byla tvořena pedagogy a vedoucími pracovníky technických klubů na území Ústeckého kraje. Cílem bylo zaměření se na koncept Smart City Plzeň a sdílení zkušeností a vybraných aktivit Centra robotiky v neformálním vzdělávání dětí a mládeže v přírodních a technických vědách včetně informatiky a robotiky. V kombinaci s úsekem podpory uživatelů, oddělení podpory ZŠ a MŠ, Mgr. Miroslavem Nozarem, jsme předali informace k tomu, jakým způsobem technicky zajišťujeme mateřské a základní školy a význam Centra robotiky jako metodického, pedagogického a technologického partnera pro plzeňské školy a pořadatele technicky zaměřených kroužků a jiných aktivit pro veřejnost. Neopomenuli jsme zmínit ani úsek infrastruktury, který se stará o systém a správu městských sítí.

A co kolegy z Ústeckého kraje zaujalo?

  • Jak se město o své školy stará prostřednictvím městské organizace Správy informačních technologií města Plzně. 
  • Jakým způsobem jsou školy vybaveny a jaké péče se jim dostává. 
  • Jakým způsobem město podporuje technologický rozvoj dětí již od předškolního věku prostřednictvím Centra robotiky s další návazností na SŠ a VŠ v rámci úseku SIT Port.
  • Nabídka seminářů, webinářů a další podpory pro pedagogy plzeňských škol (výuka v tandemu, výuka přímo na škole, projektové dny apod.).
  • Jakým způsobem vnímají SITMP ředitelé a pedagogové MŠ a ZŠ.

Věříme, že jsme s kolegy předali to podstatné a zároveň jsme poskytly hlubší vhled do uceleného konceptu, který v Plzni díky městu a SITMP máme.

 Publikováno dne 28.02.2023