Vyhlašujeme 2. ročník Animuj!Centrum robotiky vyhlašuje pro žáky plzeňských základních škol 2. ročník soutěže Animuj! Téma pro zpracování animace žáky 1. stupně ZŠ nese název  Dobrý skutek běžného dne a JÁ. Žáci 2. stupně ZŠ mají za úkol vytvořit animaci na téma Čeho si vážím

A jaké jsou cíle soutěže?

 • Vzbudit u žáků zájem k využití vlastní kreativity při vyjádření myšlenek, postojů a názorů k danému tématu na základě vlastního vnímání světa, sebe samého, vlastních zkušeností apod.
 • Smysluplné začlenění digitální technologie jako nástroje pro vytvoření vlastní originální animace na zadané téma.

Pro žáky máme připravené 4 soutěžní kategorie:

 • 1. stupeň ZŠ – jednotlivci, téma soutěže: Dobrý skutek běžného dne a JÁ
 • 1. stupeň ZŠ – skupina (max. 4 žáci), téma soutěže: Dobrý skutek běžného dne a JÁ
 • 2. stupeň ZŠ – jednotlici, téma soutěže: Čeho si vážím
 • 2. stupeň ZŠ – skupina (max. 4 žáci), téma soutěže: Čeho si vážím

Jak je to s obsahem práce?

Obsah může být pojat různými způsoby. Každý si najde to své, ať už se jedná o něco hmotného či nehmotného. Cílem je hlubší zamyšlení se nad sebou samým a svými hodnotami.

Délka animace: max. 3 minuty

Animace může být zpracována libovolným způsobem a v libovolné aplikaci / online nástroji.

Kritéria hodnocení animace:

 • Obsah sdělení – zda tvůrce prostřednictvím animace předal nosnou myšlenku.
 • Grafická stránka – použité bary, barva textu/titulků, kompozice apod.
 • Originalita – Použití záběrů z různých pohledů, zvolený materiál použitý k animaci, kulisy apod.

Průběh soutěže:

 • 1. kolo – je v kompetenci školy. Učitel vybere max. 5 nejlepších prací za školu v každé kategorii a postoupí je do druhého kola. Vybrané práce odešle společně s přihláškou na e-mail jedlickovamar@plzen.eu do 4. 5. 2023. Pokud nebude probíhat školní kolo, je možné práce přihlásit rovnou e-mailem na jedlickovamar@plzen.eu.
 • 2. kolo – odborná porota vybere v každé kategorii 5 prací, které postoupí do finále. Centrum robotiky bude následně informovat zástupce škol o postoupení/nepostoupení do finále do 12. 5. 2023.
 • Finále soutěže a slavnostní vyhlášení autorů nejlepších animovaných prací proběhne v pátek 19. 5. 2023 v Centru robotiky od 13:00. Předpokládaný konec bude v 16:00.

Komu je soutěž určena?

Žákům 1.–9. ročníku (jednotlivec/skupina).

Kde hledat informace?

S dotazy se obracejte na kolegyni Martinu Jedličkovou – jedlickovamar@plzen.eu, +420 378 035 523. Fotografie z finále loňského ročníku najdete na Facebooku CR.Publikováno dne 06.02.2023