Plzeňská senior akademieMěstská policie Plzeň připravila ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 1 bezpečnostně preventivní projekt zaměřený na vzdělávání široké veřejnosti z řad seniorů a osob ZTP. Centrum robotiky se podílelo na tvorbě vzdělávacího programu. Naše lektorka Tereza Šobrová vedla 12. 9. přednáškový blok na téma Bezpečně v kyberprostoru. Účastníci získali základní informace o bohybu na internetu a prevenci možných rizik.Publikováno dne 12.09.2017