Letní dílna v Centru robotikyNová informatika, informatické myšlení, digitální kompetence či digitální gramotnost. To jsou pojmy, které přicházejí na základní školy v souvislosti se změnou Rámcového vzdělávacího programu (RVP ZV). Centrum robotiky se rozhodlo připravit pro učitele čtyřdenní program, během kterého se účastníci seznámili s těmito pojmy, a tak ve dnech 26.–29. 7. 2021 proběhla první Letní dílna v Plzni.

Účastníky v Centru robotiky uvítala Martina Kupilíková, ředitelka Centra robotiky společně s primátorem města Plzně Martinem Baxou a vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Dagmar Škrlantovou.

Celkem přijelo 41 učitelů z různých základních škol a krajů České republiky. Lektoři z Centra robotiky pro ně připravili aktivity, během nichž se učitelé seznámili s různými roboty, online nástroji, aplikacemi, a hlavně jejich praktickým využitím ve výuce. Učitelé byli rozděleni do tří skupin - učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé všech předmětů 2.stupně ZŠ a učitelé informatiky na 2.stupni ZŠ.

A jak se líbilo samotným účastníkům? „Nejvíce se mi líbil přístup lektorů, kteří se orientují v učivu 1. stupně, a proto pro ně nebyl problém zapojit jakoukoliv digitální aktivitu do reálné hodiny. Proběhly praktické ukázky aplikací a využití IT ve všech možných situacích. Byly to skvělé čtyři dny v Centru robotiky!“ říká paní učitelka Lucie Kolářová.

Učitelé z 1.stupně ZŠ si vyzkoušeli například tvorbu animací, blokově programovali prostřednictvím nástrojů pro dotyková zařízení i počítač a vše smysluplně začleňovali do výuky různých předmětů v návaznosti na revidované RVP ZV. Učitelé z 2.stupně ZŠ, kteří vyučují různé předměty (např. dějepis, cizí jazyk, matematiku nebo zeměpis), se společně zamýšleli nad tím, proč je důležité vhodně volit jednotlivé výukové metody a jak přenášet aktivitu více na žáky a zároveň jak žáky motivovat prostřednictvím různých online nástrojů. Učitelé informatiky na 2. stupni ZŠ se seznámili s aktivitami pro výuku svého předmětu jak bez počítače či jiné technologie, tak i s využitím různých robotických stavebnic.

„Cílem Letní dílny bylo účastníky inspirovat, motivovat a odbourat případný strach z využívání technologií ve výuce a z blížících se změn, které se dotknou všech pedagogů na ZŠ. Učitelé u nás měli možnost sdílet své zkušenosti, obavy, nápady, ale i nadšení. První ročník Letní dílny se nám povedl a už teď se těšíme na ten druhý a samozřejmě i další spolupráci s pedagogy.“ konstatovala Martina Kupilíková, ředitelka Centra robotiky v Plzni.Publikováno dne 04.08.2021