Online semináře pro pedagogy v CRVzdělávání a podpora pedagogů je jednou z našich klíčových aktivit. Během seminářů učíme pedagogy z MŠ a ZŠ efektivně pracovat s interaktivními pomůckami, pomáháme jim vytvářet moderní výukové materiály a seznamujeme je s dalšími možnostmi využití těchto technologií.

V současné době probíhají všechny naše semináře online. Během podzimu se jich uskutečnilo hned několik. Například seminář Hravé programování pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, na kterém jsme si ukázali, jakým způsobem je možné začlenit programování do výuky. V semináři Využití online her ve výuce matematiky jsme se zaměřili na online aplikace. Seminář Digitální gramotnost pro 1. stupeň ZŠ nám představil digitální technologie jako skvělý nástroj pro rozvoj kritického myšlení a tvořivosti.

Na některé již proběhlé semináře se můžete podívat na záznamu.

Jak učit informatiku na dálku – i prostřednictvím online aplikací a offline aktivit lze s dětmi rozvíjet informatické myšlení. https://youtu.be/AJZwhhQF6uA

Nástroje pro zpětnou vazbu – díky ICT a mobilním zařízením má učitel možnost poskytovat žákům zpětnou vazbu v hodině, ale i doma. Na videu se seznámíte například s nástroji Kahoot či Socrative. https://youtu.be/76_blsA7sIM

Programování v jazyce Scratch – prostředí Scratch umožňuje kreslit, animovat a programovat v grafickém jazyce. Jeho využití je možné v běžné i distanční výuce. https://youtu.be/xVWv6gZgvO4Publikováno dne 27.11.2020