Projekt DIGI PlzeňCentrum robotiky je partnerem v projektu DIGI Plzeň, který je spolufinancován Evropskou unií. Příjemcem dotace je Masarykova základní škola Plzeň, jejíž učitelé budou předávat své zkušenosti z výuky robotiky učitelkám a učitelům z dalších 6 plzeňských škol. Cílem projektu je rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků. Zaměstnanci Centra robotiky budou poskytovat skupinovou a individuální podporu zapojeným pedagogům.

Další informace k tomuto a dalším projektům, které probíhají na plzeňských základních a mateřských školách získáte na tomto odkazu: Moderní technologie na plzeňských školách.Publikováno dne 16.01.2020