Proběhlo finále soutěže Vyzkoušej si být učitelemV pátek 7. 6. proběhlo v Centru robotiky finálové kolo soutěže Vyzkoušej si být učitelem. Tu jsme vyhlásili letos již po šesté a znovu jsme s ní oslovili děti z 2. stupně plzeňských základních škol. Jejich úkolem bylo vytvořit digitální výukový materiál (např. prezentaci, online cvičení, video, apod.), který je interaktivní, bude využívat digitální technologie a předávat učivo moderní formou.

Děti tak mohly ukázat svým vyučujícím, jak si přejí být vzděláváni, a že pomocí techniky je možné vyučovat zajímavě a zábavně. Mohly k tomu využít digitální technologie běžně dostupné na škole (PC, notebook, tablet, internet, interaktivní tabuli, fotoaparát, mobilní telefon, atp.). Materiál musel také umožňovat zapojení žáků do výuky (samostatná aktivita, vpisování, přesouvání, výběrová menu, odkazy na další aktivity, interaktivní hry, atd.).

Soutěž probíhala ve třech kolech. V prvním žáci prezentovali práce na své škole, většina z nich s nimi reálně učila spolužáky nebo děti z nižších ročníků. Práce odevzdali vyučujícím, kteří rozhodli o postupujících do druhého kola. V druhém kole práce posoudila porota a vybrala pět finalistů. Ti poté výukový materiál předvedli před porotou během finálového odpoledne. Do finále postoupily práce žákyň a žáků z 1. ZŠ, 17. ZŠ, 25. ZŠ a 26. ZŠ. Úroveň prací a prezentačních dovedností žáků hodnotila odborná porota. A i přes to, že neměla jednoduchý úkol, nakonec rozhodla o konečném pořadí:

Na prvním místě se umístila Hana Michovská z 1. ZŠ, která zaujala porotu výukou tématu Světelné znečištění. Druhou příčku obsadila Eliška Šeflová z 26. ZŠ, která vytvořila materiál k výuce ostnokožců. A třetí skončil Adam Lavrikov z 25. ZŠ s prezentací Jak funguje auto.

Centrum robotiky odměnilo všechny zúčastněné žáky. Vítězka vyhrála kromě dalších cen tablet Samsung Galaxy, žáci na druhém a třetím místě získali tablety Asus.Publikováno dne 12.06.2019