Proběhlo finále soutěže Vyzkoušej si být učitelem, děti ohromily porotu.V pátek 15. 6. proběhlo v Centru robotiky finálové kolo soutěže Vyzkoušej si být učitelem. Završilo tak pátý ročník soutěže, která je určena dětem na druhém stupni plzeňských ZŠ.
Jejich úkolem bylo vytvořit digitální výukový materiál (např. prezentaci, online cvičení, video, apod.), který bude interaktivní, bude využívat digitální technologie a předávat učivo moderní formou. Děti tak mohly ukázat svým vyučujícím, jak si přejí být vzděláváni, a že pomocí techniky je možné vyučovat zajímavě a zábavně.
Mohly k tomu využít digitální technologie běžně dostupné na škole (PC, notebook, tablet, internet, interaktivní tabuli, fotoaparát, mobilní telefon, atp.). Materiál musel být interaktivní a umožňovat zapojení žáků (samostatná aktivita, vpisování, přesouvání, výběrová menu, odkazy na další aktivity, interaktivní hry, atd.) do výuky.

Soutěž probíhala ve třech kolech. V prvním žáci prezentovali práce na své škole, většina z nich s nimi reálně učila spolužáky nebo děti z nižších ročníků. Práce odevzdali vyučujícím, kteří rozhodli o postupujících do druhého kola. V druhém kole práce posoudila porota a vybrala pět finalistů. Ti poté výukový materiál předvedli před porotou během finálového odpoledne.

Do finále postoupily práce žákyň a žáků z 1. ZŠ, 2. ZŠ, 25. ZŠ, 26. ZŠ a 33. ZŠ. Úroveň prací a prezentačních dovedností žáků hodnotila odborná porota. V té zasedla i Eva Herinková, náměstkyně primátora pro oblast školství a soc. věcí, která má tradičně nad celou soutěží záštitu. Po zajímavých prezentacích dětí měla porota obtížný úkol rozhodnout o konečném pořadí.
Vítězem nakonec jednohlasně určila Vojtěcha Paška, který do soutěže přihlásil svoji online učebnici programování webových stránek Let´s code. Na druhém místě skončil Matěj Štěpánek a třetí příčku obsadila Hana Michovská.

Radost z úspěchu dětem znásobily i zajímavé ceny. Tou hlavní byl tablet Samsung, dále programovatelný dron Tello a bronzovou odměnou byl tablet Asus. Od Centra robotiky finalisté dostali slevové poukazy na kroužky a další ceny.

Reportáž Plzeňské Tv:Publikováno dne 18.06.2018