Předvánoční překvapení aneb exkurze do LeuzeV minulém týdnu proběhly poslední kroužky v tomto roce. Trošku netradičně a s náhledem do praxe je zažily děti z kroužku Lego roboti pokročilí. A proč zrovna oni?
To máte tak, když vás lektor (Dominik) vede už nějakou dobu (některé i třetím rokem), trochu se znáte a během té doby, co se znáte, stihne dostudovat vysokou školu. Následně nastoupit do firmy, která se opět shodou okolností věnuje podobné problematice, avšak v mnohonásobně větším měřítku jako na kroužku. A následně má Dominik skvělý nápad: „Co ukázat dětem mou práci a propojit jim tak to, co děláme na kroužku, tedy programování, testování vytvořených programů a řešení problémových úloh, se životem a během reálné firmy?“
Jak se řeklo, tak se stalo. Po pečlivém prodiskutování průběhu programu s HR firmy Leuze Danem Mikuličem jsme obě strany měly jasno, jak by taková exkurze měla vypadat.
Výše zmíněná firma Leuze Engineering Czech je dceřinkou nadnárodní společnosti Leuze, která působí na světovém truhu jako jeden z lídrů průmyslové senzoriky již od 60. let minulého století. Leuze Engineering se v České republice věnuje vývoji těchto senzorů a díky tomu, že centrála je právě zde v Plzni, tak to děti z kroužku měly na exkurzi co by kamenem.
Děti se během této předvánoční návštěvy seznámily s několika senzory průmyslově používanými a bezpečnostními. Nahlédly do místnosti, kde se reálně testuje na exponátech za laboratorních podmínek. Viděly místnost, kde probíhá automatizované testování firmwaru. Lektor Dominik vzal děti i do své kanceláře, kde kromě stolů s počítači byla i obrovská bílá tabule plná vizualizovaného řešení problému, který během dne s kolegy řešil. Následně děti slyšely od Dominikova kolegy, jak je nesmírně důležitá komunikace v týmu a předávání informací. Což je i jeden z našich cílů na kroužcích probíhajících v Centru robotiky. Celou exkurzi završila připravená aktivita v podobě Kahootu, kterou vytvořil jiný z kolegů, a děti si tak mohly procvičit to, co během exkurze slyšely.
Myslíme si, že toto propojení činností, kterým se děti na kroužku věnují, a reálného života ve firmě s podobným zaměřením je velmi cenné a vážíme si toho, že něco takového mohly děti díky Leuze zažít.
Tým Centra robotiky


Publikováno dne 18.12.2023