Soutěž Plzeňská PUMA má vítězeV pátek 1. prosince jsme v Centru robotiky pořádali finále soutěžě Plzeňská PUMA – Pedagog Učící Moderně a Atraktivně. V něm se utkalo 5 vyučujících ze čtyřech plzeňských základních škol. O konečné pořadí a velmi zajímavé ceny soutěžily paní učitelky z 15., 22. a 26. základní školy, dvě finalistky byly z Masarykovy ZŠ. Měly za úkol představit svůj výukový materiál, ve kterém zapojovaly digitální technologii do výuky. Porota složená z pedagogů a odborníků na vzdělávání a modrení technologie hodnotila interaktivitu, obsah, originalitu a grafiku, uživatelskou příjemnost, metodiku, didaktiku a samotnou prezentaci pedagoga.

Vysoká kvalita prací potvrdila trend velkého zájmu pedagogů využívat ve výuce digitální technologie. Vybavenost škol těmito pomůckami je v Plzni díky přístupu města na výborné úrovni, takže pedagogové mohou naplno využívat jejich potenciál. O finalistkách to platilo bezezbytku, proto měla porota těžkou práci určit konečné pořadí. Na 1. místě se umístila paní učitelka Michaela Krumlová z 22. ZŠ, která zpracovala téma How to describe someone in English. Stříbrnou příčku obsadila Nikola Billová z Masarykovy ZŠ s prací Opakování 3. roč. se Sharlockem Holmesem. Třetí skončila Lenka Charvátová (26. ZŠ), která zpracovala výukové téma Helloween. Čtvrtou příčku obsadila Kateřina Bůchová (MZŠ) s výukovým materiálem zaměřeným na Vesmír. A na 5. místě se nakonec umístila Magdaléna Šťastná z 15. ZŠ s prací pojmenovanou AZ Kvíz.

Každý zapojený pedagog si odnesl odměnu. Autorky třech nejlepších prací obdržely notebooky nebo iPady k dlouhodobému zapůjčení od SITMP. 22. základní škola, na které učí vítězná paní učitelka, dostane od SITMP interaktivní tabuli nebo podobnou technologii dle vlastního výběru

Nad soutěží PUMA, jejímž cílem je motivovat pedagogy k využívání moderních technologií ve výuce a ocenit jejich snahu při tvorbě interaktivních materiálů, převzala záštitu náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková. Práce hodnotila porota, ve které zasedla Petra Boháčková (ZŠ Dr. Edvarda Beneše), Eva Dvořáková (Středisko moderního vzdělávání), Martina Kupilíková (Centrum robotiky), Ondřej Neumajer (MŠMT), Miroslav Staněk (Středisko moderního vzdělávání) a Eva Herinková (město Plzeň). 

Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za skvělou práci!Publikováno dne 05.12.2017