Škrábej, kotě!Centrum robotiky vyhlásilo soutěž pro žáky 1. stupně ZŠ. V pátek 9. 6. proběhlo její finále. Na začátku soutěže byla naše snaha pomoci učitelům na prvním stupni základních škol začlenit do výuky programování. Díky různým aplikacím a online programům, které jsou volně dostupné, je možné (a z našeho pohledu více než vhodné) začít s programováním již u takto malých dětí. Tak si k němu mohou vytvořit vztah, některé i chuť se o něm dozvědět něco dalšího a případně se mu dále věnovat.

Rozhodli jsme se spojit programování s dalším tématem, které je už na prvním stupni velmi aktuální, ale přesto opomíjené. Totiž téma internetové bezpečnosti a bezpečného užívání sociálních sítí. A tak vznikl koncept soutěže Škrábej, kotě!. Její název je odvozeninou z názvu a ikonky aplikace, kterou jsme se rozhodli pro programování u dětí využívat, tedy ScratchJr.

V rámci soutěže jsme přijali pozvání na 7 plzeňských základních škol, kde jsme navštívili 11 tříd prvního stupně. V každé třídě jsme se jednu hodinu věnovali tématu bezpečnosti na internetu a sociálních sítích a další hodinu seznámení dětí s aplikací ScratchJr. Na naše působení pak v dalších dnech navazovaly aktivity samotných vyučujících. Ti nechali v hodinách českého jazyka děti psát příběhy na zadané téma. Někteří se mu věnovali i dále v rámci výtvarné výchovy, kdy zpracovali příběh do podoby komiksu. Následně se děti pustily do programování. S jeho pomocí přetvořily příběhy v krátké animované filmy.

Nakonec se nám sešlo na 50 soutěžních prací. Vybrat z nich 5, které postoupí do finále, bylo nadmíru těžké. Každá práce byla něčím zajímavá, ve všech byla znát snaha dětí o co nejlepší zvládnutí zadaného úkolu. Finálová pětice byla nakonec složena z prací žákyň a žáka pěti škol: 7. ZŠ, 13. ZŠ, 14. ZŠ, 26. ZŠ a Masarykova ZŠ. Početní převaha čtyř dívek nad jedním chlapcem nás vzhledem k tématu programování také potěšila.

Do poroty finálového kola usedli Daniela Růžičková (Nár. ústav pro vzděl.), Ondřej Neumajer (ped. fakulta UK, MŠMT), Daniel Lessner (Jednota školských informatiků), Květa Sulková (metodička vzdělávání Edulab). Na nich bylo, aby určili konečné pořadí soutěžních prací, které přišli představit přímo jejich autoři. Ačkoliv to byl velmi obtížný úkol (vzhledem ke kvalitě prací a dovednostem jejich autorů), nakonec porota rozhodla takto:

Vítězkou se stala Aneta Valentová z MZŠ. Na druhém místě se umístila Marie Strejcová ze 14. ZŠ. A třetí místo obsadil Jan Adam Bělohrad z 26. ZŠ. Všichni tři vyhráli od společnosti ICZ a. s., sponzora soutěže, vlastního robota Ozobot. Stejného robota dostali i jejich vyučující. Pan Vyleta (učitel vítězky) obdržel navíc ještě tiskárnu od společnosti Edulab, partnera soutěže. Na 4. a 5. místě se umístily Klára Plachá (13. ZŠ) a Julie Kokošková (7. ZŠ). Ty dostaly slevové poukazy na kroužky v Centru robotiky.

V Centru robotiky věříme, že si všichni zúčastnění soutěž Škrábej, kotě! užili stejně jako my a už teď se těšíme na další ročník.

Práce žáků můžete spustit po kliknutí na jejich jméno. Reportáž Plzeňské Tv můžete zhlédnout zde:Publikováno dne 23.05.2017