MS Excel

Ukázka z kurzu

Seznámíme vás s prostředím tabulkového procesoru, pomocí kterého se naučíte zvládat možnosti základních operací, dále práci s matematickými a logickými funkcemi a možnosti filtrování dat.


Publikováno dne 11.12.2017