PUMA 2017 - Pedagog Učící Moderně a Atraktivně

Třetí ročník soutěže už zná vítězku.

Centrum robotiky vyhlásilo v letošním roce již třetí ročník soutěže PUMA – Pedagog Učící Moderně a Atraktivně. Je určená pro pedagogy plzeňských základních škol, kteří měli vytvořit výukový materiál, jenž bude interaktivní, využívající digitální technologie a hlavně bude pro děti nejen poučný, ale také zajímavý a zábavný. Finálové kolo pěti nejlepších prací se uskutečnilo v pátek 1. prosince v Centru robotiky. Soutěž se konala pod záštitou náměstkyně primátora města Plzně pro oblast školství a sociálních věcí Evy Herinkové.

„Město Plzeň podporuje v rámci konceptu Smart Edu technické vzdělávání dětí na všech stupních vzdělávacího systému. Proto prostřednictvím Správy informačních technologií města Plzně a jeho Centra robotiky vybavuje školy zřízené městem moderní informační technikou a spolupracuje s pedagogy, kteří s těmito pomůckami pracují. Jsem ráda, že mohu zasednout v porotě této soutěže, kde pedagogové představují svoje interaktivní výukové programy, které jsou pro děti nejen naučné, ale také poutavé a zábavné,“ vysvětlila náměstkyně Eva Herinková.

Na prvním místě se umístila paní učitelka Michaela Krumlová z 22. základní školy s výukovým projektem How to describe someone in English. Na stříbrném místě skončila Nikola Billová z Masarykovy základní školy s projektem Opakování III. ročníku se Sherlockem Holmesem, bronzová je Lenka Charvátová, 26. základní škola, která si pro děti připravila program Halloween. Na čtvrtém místě skončila Kateřina Bůchová, Masarykova základní škola, která vyučuje v hodinách přírodopisu s interaktivní prezentací Vesmír. Na pátém místě se umístila Magdaléna Šťastná z 15. základní školy s projektem AZ kvíz.

Práce hodnotila porota, ve které zasedla Petra Boháčková (ZŠ Dr. Edvarda Beneše), Eva Dvořáková (Středisko moderního vzdělávání), Martina Kupilíková (Centrum robotiky), Ondřej Neumajer (MŠMT), Miroslav Staněk (Středisko moderního vzdělávání) a Eva Herinková. Na účastníky čekala spousta zajímavých cen. Každý zapojený pedagog získal odměnu. Škola vítězného pedagoga získá interaktivní tabuli nebo jinou technologii dle výběru.


Publikováno dne 05.12.2017