Plzeňská senior akademie - říjen 2017

Městská policie Plzeň ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 1 a 4 připravila bezpečnostně preventivní projekt zaměřený na vzdělávání široké veřejnosti z řad seniorů a osob ZTP.

Cílem projektu je prevence kriminality páchané na seniorech a ZTP na území města Plzně a přilehlých obcích. Projekt sjednotil již existující programy prevence kriminality zaměřené na uvedenou cílovou skupinu a problematiku.  Centrum robotiky zajistilo ve vzdělávacím programu jeden přednáškový blok na téma „Bezpečně v kyberprostoru“. Přednáška za zimní semestr 17/18 se uskutečnila 12. 9. 2017 (na UMO 1) a 19. 10. 2017 (na UMO 4).

 

 


Publikováno dne 30.10.2017