Noc vědců 2017

Tématem letošního ročníku Noci vědců byla MOBILITA. Celá akce proběhla v prostorech Techmania Science Center a samozřejmě nechyběl ani náš tým z Centra robotiky.

Tým z Centra robotiky poskytl návštěvníkům náhled na téma MOBILITA ze dvou úhlů pohledu. První z nich byl prostřednictvím badatelsky orientované sady PASCO, konkrétně skrz ultrazvukový senzor, který vyvolává vysokofrekvenční zvukové vlny a zachycuje echo, které je získané odrazem od překážky. Srozumitelněji, děti si mohly vyzkoušet kreslení čáry, která se jim zobrazovala na monitoru, vlastním tělem. V programu byla vytvořena křivka a cílem dětí bylo vytvořit co nejpřesnější kopii té křivky. Tím, jak se děti přibližovaly a vzdalovaly od senzoru, se křivka tvořila. Pro děti bylo zábavné sledovat i procento úspěšnosti, se kterým zvládly křivky nakreslit.

Druhý úhel pohledu byl jak jinak než přes naše roboty Ozoboty a Dashe. Dash je malý modrý robot, kterého děti mohou ovládat přes dotykové zařízení a řídit tak jeho pohyb, světlo i zvuk. Další variantou, jak rozpohybovat takového robota, je prostřednictvím blokového programování, kdy děti skládají "puzzlíky" (příkazy) pod sebe a robot je poté plní. Rozpohybovat Ozoboty je také jednoduché, stačí k tomu čtyři základní fixy (černá, zelená, modrá, červená), bílý papír a zkalibrovaný robot. Pokud robotovy namalujete cesty černou čarou o správné šířce, bude se po nich pohybovat a na křižovatkách náhodně rozhodovat. Proč? Dokud mu nedáte pokyn (barevný kód), aby něco udělal, tak si bude vybírat náhodně, jak se mu bude chtít.

 


Publikováno dne 25.10.2017