3. setkání pedagogů v rámci projektu Informatikáři informatikářům

Tématem třetího setkání plzeňské buňky, které proběhlo 11. října v Centru robotiky, bylo programování bez počítače. Dále využívání robotů Ozobotů ve výuce na základní škole.

Cílem projektu Informatikáři informatikářům je podnítit iniciativu a zájem učitelů o trvalé zvyšování kvality výuky informatiky a informatického myšlení na českých školách, a to budováním české komunity učitelů. Při našem třetím setkání jsme se sešli s šesti zástupci čtyř plzeňských škol a řekli jsme si základní informace o celoevropské akci Codeweek. Společně jsme si nastínili, jak začít s programováním za pomoci tužky a papíru. Poté jsme si ukázali náměty na využití blokového programování s robotem Dash a Dot a to za pomoci vytisknutých bloků, při kterých si děti vystaví řešení úkolu pomocí poskládání několika bloků a následné ověření v praxi na robotovi. V závěru setkání  jsme se naplno věnovali robotům Ozobotům.


Publikováno dne 25.10.2017