Arduino

CR nabízí školám možnost exkurze s celou třídou. Děti se zájmem o programování mohou vyzkoušet například Arduino.

Během exkurze se děti seznámí s platformou Arduino, což je vlastně malý počítač. K němu mohou připojovat LED diody, senzory, reproduktor nebo motory. Následně toto zařízení v počítači naprogramují. Díky tomu mohou lépe pochopit například fungování hodin, semaforu, pračky nebo automaticky spínaného osvětlení. Arduino se tak hodí do výuky informatiky nebo k doplnění hodin pracovních činností či fyziky.


Publikováno dne 27.09.2017