Příměstský tábor - Grafika

Příměstský tábor zaměřený na grafiku. Děti se během něj učily zpracovávat grafické návrhy v různých programech. Pro ty využívaly i vlastní fotografie.

Tábor byl zaměřen na 2D grafiku a 3D modelování. Děti se učitly vytvářet grafické návrhy v programu Adobe Illustrator. Vyzkoušely si profesionálně fotit vlastní snímky. Ty pak využívaly v programu Adobe Photoshop k tvorbě vlastních obrzaů a koláží. Díky programu Leonar3Do modelovaly s využítím speciálních ovladačů a brýlí různé 3D objekty dle vlastní fantazie.

Během odpoledního programu pokračovaly v aktivitách spojených s grafikou. Navštívily tak například tiskařskou dílnu a muzeum knihtisku. Vyzkoušely si, jak se malovalo ve škole před 100 lety. V rámci sportovních aktivit si zahrály minigolf nebo přecházely po provazochodeckém laně. Zúčastnily se dokonce i boxerského tréninku. Z fotograií (některé pořídili semotní účastníci tábora) je vidět, že si to všichni užili.


Publikováno dne 04.09.2017