Fotografie a video

Ukázka z kroužku

Kroužek je určen pro žáky 3. - 9. ročníku základní školy. Na kroužku se účastníci učí používat fotoaparát a využívat jeho funkce, dále pak pořizovat vlastní videozáznam. Zkouší si práci se zrcadlovkou a upravují fotografie. V druhé polovině roku se seznamují s možnostmi pořizování vlastního videozáznamu, s jejich formáty a s možnostmi jejich úprav, zejména s příslušnými programy pro jejich zpracování - placenými i volně dostupnými. 


Publikováno dne 09.08.2017