Malý Pascal

Ukázka z kroužku

Kroužek je určen pro žáky 4. - 7. ročníku základní školy. Na kroužku se účastníci seznamují hravou formou s fyzikálními, chemickými a biologickými jevy, se kterými se potkávají každý den. Experimentují, testují svůj odhad a samozřejmě i ověřují svoje teorie. 


Publikováno dne 09.08.2017