CAD pro děti

Ukázka z kroužku

Kroužek CAD pro děti je určen pro žáky 5. - 9. ročníku základní školy. Obsah kroužku pokrývá nejdůležitější znalosti v oblasti dvojrozměrného a trojrozměrného modelování od kreslení jednoduchých čar až po tvoření těles v programu pro 3D modelování. V rámci kroužku si účastníci některé své modely tisknou na 3D tiskárně a zároveň se dozví, z jakých materiálů je možné tisknout, jaké mají dané materiály vlastnosti a na jakém principu vlastně 3D tiskárna funguje.


Publikováno dne 07.08.2017