Arduino

Ukázka z kroužku

Kroužek Arduino - začátečníci je určen pro žáky 5. - 9. ročníku základní školy. V kroužku se účastníci seznamují s platformou Arduino a záklaními elektronickými součástkami, pomocí kterých zapojují do nepájivého pole elektrické obvody. Následně programují v prostředí Arduino IDE.

Kroužek Arduino - pokročilí je určen pro žáky 6. - 9. ročníku základní školy. V kroužku účastníci prohlubují své znalosti a možnosti využití platformy Arduino. Následně programují v prostředí Arduino IDE. Během kroužku pracují s různými senzory.


Publikováno dne 07.08.2017