Robotika pro nejmenší

Ukázka z kroužku

Kroužek je určen dětem již od šesti let. Na kroužku se účastníci hravou formou seznámují se základy programování a robotiky. V kroužku využíváme aplikace a programy pro blokové (grafické) programování, které je určeno i začínajícím čtenářům. Děti se během hravého programu učí, jakým způsobem se robot pohybuje, rozhoduje a jak je mu potřeba zadávat příkazy. Tím u dětí rozvíjíme logické myšlení, prostorovou představivost, schopnost řešit problém, kreativitu, rozvoj algoritmizace a další postupy běžné u “dospělé” robotiky. Zároveň rozvíjíme jejich školní znalosti a dovednosti.  


Publikováno dne 06.08.2017