Interdisciplinární studentská vědecká konference 2016

2. června 2016 proběhl v Centru robotiky již 6.ročník Interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE.

Celou akci zahájil primátor města Plzně Martin Zrzavecký, který konferenci podpořil a zdůraznil význam technického a přírodovědného vzdělávání v Plzni.

Hlavní diskutovaná témata byla:

  • Informatické myšlení - nové směry v didaktice informatiky
  • Aktuální otázky Strategie digitálního vzdělávání 2020
  • Virtuální realita - výzkum v této oblasti, která v současné společnosti proniká do mnoha oborů
  • Dotyk - práce s dotykovým zařízením ve výuce a vliv technologií na mladou generaci

Mezi významnými hosty byl například PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., který hovořil o Strategii digitálního vzdělávání ČR do roku 2020, doc. Ing. Jiří Hrbáček, CSc., jehož přednáška se věnovala využití robotických systémů ve výuce na základní, speciální i praktické škole, nebo například Mgr. Daniel Lessner, který představil výsledky svého pilotního projektu Informatika na gymnáziu, ze kterého vychází, že informatika je mnohem bohatší, užitečnější a důležitější obor, než jak se zprvu jeví z pohledu žáka gymnázia.

Záznam z přednášek


Publikováno dne 03.06.2016