Závěrečný seminář Virtuální univerzity třetího věku

V úterý 16. května 2017 proběhlo v prostorách Měšťanské besedy v Plzni slavnostní ukončení letního semestru Virtuální U3V PEF ČZU.

Na Závěrečný seminář přijelo 13 konzultačních středisek. Pozvání přijal primátor města Plzně Martin Zrtavecký, dále místopředseda MAS Pošumaví pan Ing. Ivo Šašek, Csc. a také zástupci VU3V za Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity. Při této příležitosti byly předány studentům Pamětní listy osvědčující úspěšné ukončení zvoleného semestrálního kurzu.


Publikováno dne 16.05.2017