Nech ožít svůj výrobek

Ukázka z kroužku

Kroužek je určen pro žáky 6. - 9. ročníku základní školy. Cílem kroužku je poznat základy mechaniky a elektroniky. Děti se seznamují se základními elektrotechnickými součástkami a pracují se dřevem, kovem a dalšími materiály. Mezi výrobky, které si děti vyrobí a odnesou domů, patří např. pneumatické rameno, vozítko se senzory apod.


Publikováno dne 14.08.2018