Kroužky

Cílem našich volnočasových aktiv je podpoření zájmu dětí o polytechnické a přírodovědné vzdělání. Nabízíme kroužky pro děti od 6 do 16 let. Kroužky jsou různě orientované a to na robotiku, drony, přírodní vědy, elektroniku, programování či modelování ve 3D.

dle zaměření dle věku dle technologií
18.09 – 11.06
2017/2018
1580 Kč
Lego WeDo
Na kroužku Lego WeDo se účastníci zábavnou formou seznámí se základy blokového programování.
18.09 – 11.06
2017/2018
1780 Kč
Bastlení pro začátečníky II
Cílem kroužku je poznat základy elektroniky a vyzkoušet si, jak věci fungují. Děti se seznámí se základními součástkami a sestaví si z nich různé elektrické obvody.
18.09 – 11.06
2017/2018
1580 Kč
Fotografie a video
Během kroužku se účastníci naučí používat fotoaparát a využívat jeho funkce, dále pak pořizovat vlastní videozáznam.
18.09 – 11.06
2017/2018
1580 Kč
Video a fotografie
Během kroužku se účastníci seznámí s možnostmi pořizování vlastního videozáznamu a dále pak používat fotoaparát a využívat jeho funkce.
19.09 – 12.06
2017/2018
1580 Kč
Arduino - začátečníci I
V kroužku se účastníci seznámí se platformou Arduino a základními elektronickými součástkami, pomocí kterých budou do nepájivého pole zapojovat elektrické obvody.
19.09 – 12.06
2017/2018
1580 Kč
Grafika
V kroužku Grafika se účastníci seznámí s tím, jak se vylepšují, retušují, odbarvují a kolorují fotografie, jak vzniká fotomontáž, jak vytvořit karikaturu a další zajímavé grafické efekty.
19.09 – 12.06
2017/2018
1580 Kč
Robotika pro nejmenší - začátečníci
Kroužek je určený dětem bez zkušeností, nebo jen se základními zkušenostmi s programováním. Hravou formou se v něm seznámí se základy robotiky a programování.
19.09 – 12.06
2017/2018
1580 Kč
Arduino - pokročilí
V kroužku účastníci prohloubí své znalosti a možnosti využití platformy Arduina. Následně budou programovat v prostředí Arduino IDE.
19.09 – 12.06
2017/2018
1580 Kč
Lego WeDo pro nejmenší
Na kroužku Lego WeDo se účastníci zábavnou formou seznámí se základy blokového programování.
19.09 – 12.06
2017/2018
1580 Kč
Programování - začátečníci
Kroužek Programování - začátečníci seznámí účastníky s jazykem přírody - algoritmickým myšlením. Děti se zde naučí rozkládat složité problémy na jednodušší části, které pak mohou řešit a dopracovat se tak k žádanému cíli.
19.09 – 12.06
2017/2018
1780 Kč
Sestav si robota
V kroužku se děti naučí pracovat s motory a senzory, se kterými poté sestaví a naprogramují vlastního robota.
19.09 – 12.06
2017/2018
1580 Kč
Robotika pro nejmenší
Kroužek je určený dětem bez zkušeností, nebo jen se základními zkušenostmi s programováním. Hravou formou se v něm seznámí se základy robotiky a programování.
20.09 – 13.06
2017/2018
1780 Kč
Technika pro každého
Kroužek Technika pro každého je zaměřen na práci se dřevem, kovem a dalšími materiály.
20.09 – 13.06
2017/2018
1580 Kč
Robotika pro nejmenší - pokročilí
Kroužek je určený dětem bez zkušeností, nebo jen se základními zkušenostmi s programováním. Hravou formou se v něm seznámí se základy robotiky a programování.
20.09 – 13.06
2017/2018
1580 Kč
Lego roboti - začátečníci II
Na kroužku Lego roboti - začátečníci se účastníci seznámí se stavebnicovým systémem Lego MINDSTORMS. Pomocí této sady budou mít možnost zlepšit své konstrukční dovednosti.
20.09 – 13.06
2017/2018
1580 Kč
Lego roboti - začátečníci I
Na kroužku Lego roboti - začátečníci se účastníci seznámí se stavebnicovým systémem Lego MINDSTORMS. Pomocí této sady budou mít možnost zlepšit své konstrukční dovednosti.
20.09 – 13.06
2017/2018
1580 Kč
Geek Club
Volnočasové setkávání nadaných dětí za účelem podpory jejich vzdělání a samostatné činnosti. Účastníci kroužku budou pracovat na dlouhodobějších projektech.
21.09 – 14.06
2017/2018
1580 Kč
CAD pro děti
Obsah kroužku pokrývá nejdůležitější znalosti v oblasti dvojrozměrného a trojrozměrného modelování od kreslení jednoduchých čar až po tvoření těles v programu pro 3D modelování.
21.09 – 14.06
2017/2018
1580 Kč
Experimentální pokusy
Cílem kroužku Experimentální pokusy je seznámit děti hravou formou s fyzikálními, chemickými a biologickými jevy, se kterými se potkávají každý den.
21.09 – 14.06
2017/2018
1580 Kč
Stavba závodního dronu a FPV létání
Kroužek je určený žákům a studentům se zájmem o drony.
21.09 – 14.06
2017/2018
1580 Kč
Robotika pro nejmenší - pokročilí
Kroužek je určený dětem bez zkušeností, nebo jen se základními zkušenostmi s programováním. Hravou formou se v něm seznámí se základy robotiky a programování.
21.09 – 14.06
2017/2018
1580 Kč
Elektronika a programování
V rámci kroužku se účastníci budou připravovat na národní kolo evropské soutěže Cansat.
25.09 – 11.06
2017/2018
1580 Kč
Kroužek MIND
Kroužek je určen Mimořádně Intelektově Nadaným Dětem.
25.09 – 11.06
2017/2018
1580 Kč
Programování mikropočítačů pro nejmenší
Kroužek je určený dětem bez zkušeností s programováním. Hravou formou se účastníci seznámí se základy programování.
26.09 – 12.06
2017/2018
1580 Kč
Programování - pokročilí
Python je freeware, který bude využíván na kroužku Programování - pokročilí. Děti se seznámí s tímto moderním programovacím jazykem a budou se učit textovému programování s využitím grafiky.
27.09 – 13.06
2017/2018
1580 Kč
Lego roboti - pokročilí
Na kroužku Lego roboti - pokročilí účastníci prohloubí své znalosti s programovacím prostředím stavebnicového systému Lego MINDSTORMS. Pro stavbu robotů budou využívat jak konkrétní návody, tak i svoji fantazii.