Anglický jazyk

1. třída
2. třída
3. třída
  • Otázky a odpovědi – tvoření otázek a odpovědí (Aj), sudá a lichá čísla (M)
  • Colours – slovní zásoba – barvy
  • Superheroes – anglická konverzace hrou
  • My town – navigace po městě, názvy budov a ulic ve městě
  • Questions2 – základní fráze – žák klade otázky
  • Questions1 – základní fráze – žák odpovídá na otázky
4. třída
  • Aerobic s Dashem - volný čas a zájmová činnost, rozvoj koordinace pohybu
  • Dash, go! - Základní slovní zásoba v komunikačních situacích