Malý programátor

Kroužek je určený dětem se základními zkušenostmi s programováním. Hravou formou navážeme na Robotiku pro nejmenší, na které se již děti s roboty seznámily. S dětmi budeme využívat aplikace a programy pro grafické programování. Navážeme na znalost jednotlivých příkazů získaných v předchozím roce a budeme je dále rozvíjet. Na kroužku dětem předkládáme problémové úkoly, které musí řešit. Tím se učí hledat různé cesty k řešení daného problému, pohlížet na překážky z různých úhlů, hodnotit danou situaci a zvažovat nejlepší možná řešení. Zároveň tím u dětí rozvíjíme logické uvažování, prostorovou představivost, schopnost řešit problémy, kreativitu a algoritmické myšlení. S jednotlivými činnostmi a aktivitami se snažíme navázat na znalosti a dovednosti získané ve škole. 

Doporučený věk: 2. - 4. třída
Každé úterý od 18:00 do 19:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!Co se účastníci naučí?

  • základy programování a ovládání robota, základní principy práce s robotem
  • základy logického myšlení, algoritmizace, kreativního řešení problému
  • samostatné rozhodování

LektorTereza Šmídová


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

15.09.2020 – 15.06.2021
Obsazeno

Fotogalerie