Přípravný kurz k přijímacím zkouškám - matematika (5. ročník)

Osnova kurzu odpovídá katalogu požadavků MŠMT k jednotné přijímací zkoušce z matematiky: Číslo a početní operace, Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a prostoru, Nestandartní aplikační úlohy a problémy 
(https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz/osmilete-obory). Výuka probíhá podle vlastních výukových materiálů vytvořených na základě zkušeností s přijímacími zkouškami pod vedením středoškolského učitele.

Ušetříme Vám čas s vyhledáváním materiálů a příkladů, na konci kurzu si vypracováním cvičného testu vyzkoušíte atmosféru přijímacích zkoušek. Pomůžeme Vám, nebudete na to sami!

Každou středu od 15:30 do 16:30
V době prázdnin se kurz nekoná!Co se účastníci naučí?

  • početní operace
  • závislosti
  • geometrii v rovině a prostoru
  • nestandardní aplikační úkoly

LektorIvana ŠafránkováVěra Krůsová


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

08.01.2020 – 08.04.2020
Přihlášení po domluvě