Nech ožít svůj výrobek

Cílem kroužku je poznat základy mechaniky a elektroniky. Děti se seznámí se základními elektrotechnickými součástkami a vyzkouší si práci se dřevem, kovem a dalšími materiály. Mezi výrobky, které si děti vyrobí a odnesou domů, bude patřit např. pneumatické rameno, vlastní plošný spoj, apod. Účastníci kroužku se naučí poznávat konkrétní elektrické komponenty, zapojovat elektrický obvod a využívat mechanické komponenty.

Doporučený věk: 6. - 9. třída
Každou středu od 18:00 do 19:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!Co se účastníci naučí?

  • základy mechaniky
  •  základy elektroniky
  • zručnost

LektorMarek Schinabek


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

18.09.2019 – 10.06.2020
Přihlášení po domluvě

Fotogalerie