CAD pro děti

Obsah kroužku pokrývá nejdůležitější znalosti v oblasti dvojrozměrného a trojrozměrného modelování od kreslení jednoduchých čar až po tvoření těles v programu pro 3D modelování.

V rámci kroužku si účastníci budou moci některé své modely vytisknout na 3D tiskárně a odnést domů a zároveň se dozví, z jakých materiálů je možné tisknout, jaké mají materiály vlastnosti a na jakém principu vlastně 3D tiskárna funguje.

Co se děti v kroužku naučí?

  • vytvořitvýkres, orientovat se ve výkresu
  • vytvářet složitější 3D modely
  • používat 3D tiskárnu

 

Věk: 5. - 9. třída
Každý čtvrtek od 16,00 do 17,30
V době prázdnin se kroužek nekoná!Lektoři: Leoš Hrádek,
Datum konání: 21.09.2017 - 14.06.2018
Místo konání: Cukrovarská 23
Obsazenost: 0 / 8

CENA: 1580 Kč

Na tento kurz se již není možné přihlásit