Robotika pro nejmenší

Na kroužku se ponoříme do robotického světa, na kterém se děti nejen s roboty seznámí, ale prostřednictvím blokového programování budou rozvíjet algoritmické myšlení, kreativitu, schopnost řešit problém, prostorovou představivost a logické uvažování. Technologie chápeme jako nástroj k dosažení určitého cíle, proto je hra a metodické vedení cílem k rozvoji dalších dovedností. Kroužek je určen dětem, které právě nastupují do první třídy.

Doporučený věk: 1. třída
Každou středu od 18:00 do 19:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!Co se účastníci naučí?

  • základy programování
  • seznámí se základními senzory a pochopí jejich využití v běžném světě
  • rozvíjet logické myšlení, algoritmizaci, kreativní řešení problému,
    přemýšlení v souvislostech s napojením na reálný svět kolem nás

LektorTereza Kořínková


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

18.09.2019 – 10.06.2020
Obsazeno

Fotogalerie