Geogebra

Seminář využití GeoGebry ve výuce - akreditovaný MŠMT v systému DVPP

V praktickém semináři se účastníci naučí začlenit do výuky matematiky software GeoGebra. Je to dynamický matematický nástroj určený pro žáky, studenty a učitele, který nabízí velkou škálu možností pro řešení matematických úloh z geometrie i algebry. Ukážeme si, jak využít tento freeware ve výuce velkého množství témat z matematiky, např. úhel a jeho velikost, osa úhlu, osa úsečky, osová a středová souměrnost, konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků, kružnice a kruh, grafické řešení soustav rovnic o dvou neznámých, lineární i nelineární funkce, Pythagorova věta nebo obvody a obsahy rovinných útvarů. Předvedeme si na konkrétních úlohách časovou úsporu v hodinách, okamžitou názornost, přesnost. 

 

Co Vás v semináři naučíme?

  • pracovat s GeoGebrou
  • efektivně využívat GeoGebru ve vyučovacím procesu ke zvýšení aktivity žáků
  • vytvořit si vlastní vzdělávací aktivity

 

10. 12. od 8:30 do 11:45 v Centru robotikyLektoři: Martina Kupilíková,
Datum konání: 10.12.2018 - 10.12.2018
Místo konání: Cukrovarská 23
Obsazenost: 2 / 10

CENA: 0 Kč

Na tento kurz se již není možné přihlásit